Niniejszy regulamin dotyczy świadczenia usług sprzedaży towarów z branży motoryzacyjnej za pośrednictwem sklepu internetowego.

Zatwierdzając dowolny formularz Klient równocześnie akceptuje wszystkie punkty niniejszego regulaminu.

Klientem sklepu internetowego ARTER, zgodnie z obowiązującymi przepisami może zostać osoba prawna, osoba nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do czynności cywilno - prawnych.

1. Procedura składania zamówień:

 • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe dokonanie rejestracji oraz wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego przez na stronie sklepu internetowego.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych klienta podanych przy weryfikacji poprzez kontakt elektroniczny lub osobisty z klientem w celu potwierdzenia danych
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do usunięcia konta klienta i zablokowania dostępu do usług sprzedającego, gdy dane podane przy rejestracji okażą się nieprawdziwe (fikcyjne) tzn. podanie danych niezgodnych z posiadanym dokumentem tożsamości, podanie fikcyjnego numeru telefonu, danych adresowych lub podanie danych niepełnych uniemożliwiających weryfikację.
 • Każda transakcja potwierdzana jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.
 • Zastrzegamy sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.
 • Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 • Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 • Sprzedający zastrzega sobie odstąpienia od sprzedaży towaru, jeśli jest on niedostępny w magazynach Sprzedającego (brak towaru, uszkodzenie w trakcie transportu)
 • Zamówienia realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.
 • Zamówienie, które wpłynęło po godzinie 17.00 będą realizowane następnego dnia roboczego.
 • Włożenie towaru do koszyka nie jest rozumiane jako zamówienie.
 • Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 2 dni będą anulowane.
 • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 • W przypadku braku zamawianego towaru w magazynie Kupujący zostanie niezwłocznie o tym powiadomiony jak również o terminie realizacji zamówienia.

2. REKLAMACJA TOWARÓW

 • Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez sprzedawcę, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 • Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest konieczne; jednakże w celu jej identyfikacji w wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.
 • Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny lub dowód zakupu.
 • Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
  • Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien wypełnić prawidłowo formularz reklamacyjny.
  • W przypadku niezasadności reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru.
  • Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Sprzedawcy, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.
  • Zwracany towar lub reklamowany towar należy przesłać na adres: ARTER, KOSYNIERÓW 40, 41-902 BYTOM

3. ZWROTY TOWARU

 • Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie Arter bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
 • Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektroniczne email.
 • Arter zobowiązuje się do dokonania zwrotu kosztów w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
 • Zwrot dokonywany jest wyłącznie przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.
 • Zwrotowi podlegają koszty dostawy do Klienta oraz koszt zamówionego produktu. Koszt odesłania produktu do sklepu pokrywa Kupujący.
 • Części elektryczne i elektroniczne ,sprowadzane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi.

motoShop wersja 1.20.257 ©2004-2024 NIKO